Leen, onze medische secretaresse zorgt voor:

  • Planning agenda artsen 
  • Onthaal van de patiĆ«nten 
  • Verzorgen van correspondentie & communicatie (mailbeheer) *
  • Administratie/beheer dossiers
  • Het maken van afspraken van specialistische consulten


Onze medische secretaresse zal vragen achter de reden van uw afspraak. Dit gebeurt in naam van de artsen, om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. 
Sommige onderzoeken duren langer en dienen daarom correct ingepland te worden.
Uw zorgvraag wordt steeds discreet behandeld en enkel doorgegeven aan een arts of verpleegkundige die gebonden zijn aan beroepsgeheim. 


*Vragen naar voorschriften (medicatie), attesten of afspraken via mail zullen niet beantwoord worden. Er zal ook geen consultatie gevoerd worden via mail.

U kan hiervoor via de online agenda een afspraak maken of telefonisch contact opnemen met het secretariaat, elke werkdag tussen 08u-12u & 13u-15u.

*Vragen naar medicatie gebeurd tijdens de belmomenten van de artsen, niet via het secretariaat *


Zij is aanwezig op:

  • elke werkdag van 8u tot 12u en van 13u tot 15u
  • Tussen 12u en 13u is het secretariaat gesloten