HUISREGLEMENT

Wegens het stijgende aantal patiënten niet aanwezig op hun afspraak zonder ons te verwittigen, zien we ons genoodzaakt een aantal maatregelen te treffen. Dit om kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden aan al onze patiënten. Gelieve het huisreglement hieronder te raadplegen voor een goede verstandhouding. Hartelijk dank voor het begrip. 


Door het betreden van onze praktijk of bij contactname gaat u automatisch akkoord met de onderstaande regels:

 • Kom steeds op tijd!
 • Indien u minder dan 10 minuten te laat bent, kan u nog door de dokter gezien worden. Uw consult zal dan wel korter duren, gelieve hiermee rekening te houden. 
 • Bent u meer dan 10 minuten te laat, dan zal u een nieuwe afspraak moeten maken zodat onze andere afspraken niet in het gedrang komen. 
 • Wanneer u niet op afspraak kan komen, vragen wij u tijdig te annuleren zodat een andere patiënt nog geholpen kan worden. 
 • Indien u een afspraak niet annuleert, wordt dit genoteerd in het dossier en zal u een compensatie worden aangerekend van 20 EUR bij het eerstvolgend consult. 
 • Wanneer u 3 keer niet op uw afspraak komt zonder te verwittigen zijn wij genoodzaakt de behandelingsrelatie te beëindigen. 


 • Wij gaan respectvol om met onze patiënten en verwachten dat onze patiënten respectvol omgaan met het team van i medici. Hierbij hoort ook onze medische secretaresse.
 • Een patiënt wordt altijd aangesproken als zijn/haar gedrag niet acceptabel is. 
 • Wij tolereren geen discriminatie, beledigingen of grof taalgebruik.  
 • Wij tolereren geen diefstal en vandalisme en doen hiervan altijd aangifte bij de politie. Kosten hiervan zullen in rekening gebracht worden;
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendom in het pand of het buitenterrein.
 • Het gebruik van mobiele telefoons, laptops, tablets e.d. zijn toegelaten maar mogen geen overlast veroorzaken.
 • U mag niet fotograferen of filmen zonder toestemming.
 • Drugs, roken, alcoholgebruik en wapenbezit zijn niet toegestaan.
 • Wij tolereren geen enkele vorm van geweld of levensbedreigingen en zullen de behandelingsrelatie beëindigen zonder voorafgaande waarschuwing.
 • Bij ernstige vormen van verbale en fysieke agressie en bedreiging wordt steeds aangifte bij de politie gedaan.
 • Huisdieren m.u.v. hulphonden zijn niet toegestaan.
 • Bent u niet tevreden over een medewerker kunt u hiervan een melding van maken bij de medewerker zelf of op eb.icidemi@ofni . Uw klacht wordt steeds ernstig genomen.