RAADPLEGING ENKEL NA AFSPRAAK:

 • via de website 
 • via de app "mijnonlineagenda"
 • telefonisch 03/780 55 50
 • aan de balie bij de secretaresse (indien tijd)

De praktijk is alle werkdagen te bereiken van 8u tot 19u.
Het is mogelijk dat, als u nog een afspraak wil maken voor de dag zelf, de arts van jouw keuze al volgeboekt is. De secretaresse zal dan een afspraak maken bij een collega of een afspraak maken op een andere dag.


TIPS VOOR EEN VLOTTE RAADPLEGING

 • Afspraken kunnen telefonisch worden aangevraagd. Om lange wachttijden te vermijden aan de telefoon vragen wij u om bij voorkeur te boeken via het online afsprakensysteem op de website. Op die manier zijn we ook sneller telefonisch bereikbaar bij melding van spoedgevallen!
 • Vermeld bij het maken van een afspraak steeds de reden, dit om de juiste inschatting te maken van aard en dringendheid van de zorgvraag. Voor alle medewerkers bij i medici geldt het medisch beroepsgeheim.
 • Voor een consult wordt 15 minuten voorzien (1 patient = 1 afspraak). Indien u meer dan twee zorgvragen heeft, dient u hiervoor een aparte afspraak te maken. 
 • Voor een langere raadpleging (bv. gesprek, verzekeringsonderzoek, kleine ingreep, pre-operatieve onderzoeken, ...) dient u dit te melden aan het secretariaat.
 • Komt u met meer dan één persoon dan dient u meerdere afspraken te boeken.
 • Komt u voor een verlenging van medicatie, maak best een lijstje op voorhand.
 • Graag bij ieder bezoek je identiteitskaart meebrengen (voor kindjes de ISI+-kaart).
 • Wanneer u niet op afspraak kan komen, vragen wij u ruim op voorhand te annuleren zodat een andere patiënt nog geholpen kan worden.

Indien er online geen plaats meer is en het gaat om een relatief dringend consult, gelieve dan telefonisch contact op te nemen.